Publikacje

Medycyna pracy – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Lekarz specjalizujący się w medycynie pracy, jest to lekarz zajmujący się przeprowadzaniem badań wstępnych i okresowych pracowników. Badania te mają na celu ocenę stanu zdrowia potencjalnego bądź obecnego pracownika. Pozwolą one także zredukować do minimum sytuację, na ewentualne wystąpienie urazów i wypadków podczas pracy.

 

Lekarz medycyny pracy – poradnik dla pacjentów

Badania medycyny pracy są prawnie wymuszonym obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego pracowników na umowę o pracę, musi on wysyłać swoich pracowników na szereg badań, które są zależne od wykonywanej przez nich pracy. Badania te są obowiązkowe dla każdego bez względu na to jaki zawód wykonuje i czy wiąże się on z wysokim czy minimalnym ryzykiem.

Lekarz medycyny pracy ocenia podczas nich czy nie ma żadnych przeciwskazań by dany pracownik wykonywał pracę. Badania takie musi wykonywać każdy pracownik, jednak częstotliwość badań zależy od wykonywanego rodzaju pracy. Lekarz medycyny pracy do zbadania pracownika potrzebuje skierowania. Zakład pracy wystawia takie skierowanie na podstawie naszych dokumentów, a także pokrywa wszelkie koszty badania.

Należy pamiętać, że kiedy pracownik, który nie posiada aktualnych badań lekarskich lub unika wizyty u lekarza medycyny pracy, nie może zostać dopuszczony do wykonywania swojej pracy. Co zostało zapisane w artykule 229 w Kodeksie pracy. Mimo iż, zazwyczaj częstotliwość badań jest odgórnie wyznaczona, lekarz medycyny pracy może też samodzielnie wyznaczy termin następnych badań okresowych. Zazwyczaj wynika to ze stanu zdrowia pracownika.

 

 

Badania medycyny pracy – jak należy je wykonać, poradnik

Pracownik powinien wykonać badania w ramach wykonywanej pracy. Musi on na czas badań zostać oddelegowany od pracy. Jeśli jednak pracownik pracuje w godzinach, w których nie może udać się do lekarza medycyny pracy, to za czas poświęcony na wykonanie badań należy się takie samo uposażenie, które otrzymałby, gdyby normalnie ten czas spędził w pracy. https://www.neomedica.pl/oferta/specjalizacje/medycyna-pracy/

  Jaki dzbanek filtrujący szklany?

https://www.neomedica.pl/oferta/specjalizacje/medycyna-pracy/

Jak już wspominaliśmy powyżej badania okresowe wykonuje się w zależności od wykonywanej pracy co parę lat. Jednak okres ten nie powinien wynieść więcej niż 5 lat. Badania medycyny pracy nie są skomplikowane. Mają one jedynie na celu sprawdzenie czy pracownik może nadal w sposób efektywny, a przede wszystkim bezpieczny, może wykonywać daną pracę.